↭خَنــــــدیدَنْ و خــــُلْـــــ و چـِـــلْ بـــــازی↭

          ⇜هَمَـــــــــــّــــــــــش بَهــــونَســـــــــѮ

 

                         نِمیـــــخوامــْـــــ کــــَسـی بِفـــَـــهمهـ کهـ

                 ⇜ داغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَـــــــــمْــــــــــــــѮ

 

منبع اصلی مطلب :
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :